Värnamo Sängkläder använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Start | Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dessa på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla, vid var tid, gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan:

Varnamo of Sweden samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, postadress, leveransadress, e-postadress samt telefonnummer. Vi samlar även in information om dina köp, såsom information om köpta varor, pris, datum och butik för köpet och eventuella returer. De personuppgifter Varnamo of Sweden samlat in från dig lagras inom EU och EES. Dina personuppgifter som du lämnar om dig själv kommer endast att användas av Varnamo of Sweden, för analys av dina personuppgifter, distribution av erbjudanden, samt av våra samarbetspartners för leverans och betalning.
 
Vid användning av Klarnas betalsätt behöver Varnamo of Sweden dela personuppgifter så som kontakt- och orderinformation till Klarna. Detta för att Klarna skall kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.
 
Vi garanterar att vi inte kommer att sälja vidare dina personuppgifter till tredje part. Varnamo of Sweden vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få information om varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse: Du har rätt att rätta felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätt till radering och begränsning: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver dina personuppgifter. Vi kommer även själva anonymisera alla personuppgifter som inte längre är relevanta för oss. Du kan också under vissa förutsättningar t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt. Du har rätt att inte vara föremål för ett helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, vi kommer då att avsluta direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse.

Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du önskar få ett registerutdrag eller portera dina uppgifter, kan du kontakta order@varnamoofsweden.se